Εκπαίδευση


Για την Daufood και την Domino’s Pizza το κορυφαίο επίπεδο υπηρεσιών είναι ένα διαρκές «στοίχημα» που κερδίζεται μέσω της συνεχούς και ουσιαστικής εκπαίδευσης των ανθρώπων της και των συνεργατών της.

Για να εξασφαλίσουμε τον καθοριστικό αυτόν παράγοντα έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα εκπαίδευσης, ευθύνη του οποίου είναι η δημιουργία και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό της.

Χαρακτηριστικό της διαδικασίας εκπαίδευσης της Daufood είναι ο διαχωρισμός σε επίπεδα προόδου για τους εσωτερικούς και τους διανομείς μας ενώ το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει συχνά σεμινάρια σε νευραλγικά θέματα της εταιρείας όπως η υγιεινή και η σωστή αντιμετώπιση της ώρας αιχμής.

Φυσικά, εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται και για τους ίδιους τους νέους franchisees (3μηνης διάρκειας) σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο αλλά και διαρκή εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε καταστήματος.